HIRAGANA |

Vznikla zjednodušením celých znaků kandži.
Byla vytvořena pro ženy žijící u císařského dvora k psaní básní, deníků, soukromé korespondence i původních literárních děl.

V současnosti se používá k psaní:
  • slov japonského původu, pro která neexistují znaky kandži
  • gramatických slov (předpony, přípony, částice, koncovky)
  • knížek pro malé děti (japonské děti se hiraganu učí jako první ze tří japonských písem: hiragana, katakana, kandži)
  • soukromých dopisů


Trénování

Z

Do


Pouze

Délka


Vyberte minimálně 3 znaky:

Vím co dělám, přeji si jednorázově odemknout všechny znaky.

Základní řady

a
i
u
e
o
ka
ki
ku
ke
ko
sa
ši
su
se
so
ta
či
cu
te
to
na
ni
nu
ne
no
ha
hi
fu
he
ho
ma
mi
mu
me
mo
ja
ju
jo
ra
ri
ru
re
ro
wa
wo
n

Znělé řady

ga
gi
gu
ge
go
za
dži
zu
ze
zo
da
dži
zu
de
do
ba
bi
bu
be
bo
pa
pi
pu
pe
po

Spřežky

kja
kju
kjo
gja
gju
gjo
ša
šu
šo
dža
džu
džo
ča
ču
čo
nja
nju
njo
hja
hju
hjo
bja
bju
bjo
pja
pju
pjo
mja
mju
mjo
rja
rju
rjo

Speciální spřežky

še
dže
če
zi
ca
ci
ce
co
ti/ty
tu
di/dy
du
fa
fi
fe
fo
wi
we
wo
va
vi
vu
ve
vo